Hyundai Finance - найзручніший і вигідний на херсонському  ринку фінансовий інструмент придбання автомобілів в кредит. Ця програма дозволить вже сьогодні здійснити Вашу мрію - стати власником нового автомобіля всесвітньо відомого бренду Hyundai.

 ВИГОДИ КРЕДИТНОЇ ПРОГРАМИ HYUNDAI FINANCE:

 • Мінімальний авансовий платіж - 10%
 • Термін кредитування - від 1 до 7 років
 • Знижена відсоткова ставка в порівнянні з аналогічними програмами інших брендів
 • Ставка 0% * річних на 2 роки при авансі від 30%
 • Фіксована процентна ставка на всі терміни кредитування
 • Відсутність додаткових платежів і комісій (тільки процентна ставка по кредиту)
 • Страховка ОСАГО, КАСКО - 6,99% при франшизі 0,5% / 5%
 • Подача документів та отримання ДП в автосалоні (немає необхідності їхати в банк)

 
УМОВИ СПЕЦІАЛЬНИХ КРЕДИТНИХ ПРОГРАМ HYUNDAI

Умови спеціальної кредитної програми від OTP Банк

Ставки по кредиту

Термініс.)

Початковий внесок  (%)

КАСКО

10%

20%

30%

40%

50%

60%

6,99%

 

Фіксована процентна ставка

12

0.01%

0.01%

0.01%

0.01%

0.01%

0.01%

24

8.90%

8.50%

0.01%

0.01%

0.01%

0.01%

36

10.90%

10.50%

8.50%

7.50%

5.00%

0.01%

48

11.50%

11.90%

10.00%

8.50%

7.00%

4.50%

60

11.90%

12.90%

11.50%

9.00%

7.50%

6.00%

72

12.90%

12.90%

11.50%

9.50%

7.90%

7.50%Умови кредитування

ФОРМА ВИДАЧІ КРЕДИТУ: перерахування коштів на поточний рахунок автосалону відповідно до договору купівлі-продажу або рахунку фактури / специфікації.

 Сума кредиту: до 1 000 000 гривень.
МЕТОД ПОГАШЕННЯ КРЕДИТУ ТА ВІДСОТКІВ: щомісячно, платежі за кредитом розраховуються за ануїтетним ** методу.

 ПОГАШЕННЯ КРЕДИТУ ТА ВІДСОТКІВ: відбувається шляхом внесення готівки в касі відділень АТ «ОТР Банк» або шляхом перерахування коштів за реквізитами, вказаними в кредитному договорі. Безготівковий розрахунок можливий за допомогою OTPSmart ***

 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРЕДИТУ: застава придбаного автомобіля. Договір застави автотранспорту, на купівлю якого надається кредит, посвідчується нотаріально. Нотаріальні послуги оплачуються за рахунок Позичальника. 

ОБОВЯЗКОВЕ СТРАХУВАННЯ: повне КАСКО і страхування цивільної відповідальності тільки в акредитованій за програмою страхової компанії ПрАТ «СК« АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ » 

ДОДАТКОВО: АТ «ОТР Банк» може запросити наявність поручительства чоловіка / дружини Позичальника, і / або поручительство третьої особи. 

Умови програми фінансування HYUNDAI & OTPBANK діє на всі моделі Hyundai 

* Ануїтет - щомісячні платежі здійснюються рівними частинами протягом усього терміну дії кредитного договору. Протягом перших років терміну дії кредитного договору в цих платежах переважають відсотки, і менше погашається сума кредиту. Далі, з кожним платежем частка відсотків зменшується і більше погашається сума кредиту. Перевага цієї схеми погашення полягає в тому, що протягом перших років дії кредитного договору розмір щомісячного платежу по кредиту буде менше, ніж за стандартною схемою. 

** Про послуги інтернет-банкінгу від OTP Bank (OTP Smart) дізнайтеся більше у співробітника банку або на сайті банку.

Необхідні документи

 • Заповнена Анкета-заява.
 • Паспорт громадянина України Позичальника та копія паспорту дружини / чоловіка Позичальника (всі сторінки з інформацією).
 • Довідка з податкової інспекції про присвоєння ідентифікаційного коду Позичальника та копія довідка з податкової інспекції про присвоєння ідентифікаційного номеру дружині / чоловіку Позичальника.
 • Довідка з місця роботи
 • Позичальника та / або дружини / чоловіка Позичальника, засвідчена в бухгалтерії не раніше ніж за 2 тижні до дня її подання в Банк, що підтверджує посаду Позичальника та / або дружини / чоловіка Позичальника та нараховану заробітну плату за останні шість місяців.
 • Документи, що підтверджують інші доходи Позичальника та / або дружини / чоловіка Позичальника (за наявності доходу не за основним місцем роботи), в т.ч. декларація про доходи на останню звітну дату.
 • Копії документів, які підтверджують право власності Позичальника / Поручителя (дружини / чоловіка Позичальника / Поручителя) на нерухоме або інше майно, вказане Позичальником / Поручителем в Анкеті -Заява.
 • Нотаріально засвідчена згода чоловіка / дружини на отримання кредиту або його / її особиста присутність під час укладання кредитного договору.
 • Заява (встановленого Банком зразка) від Позичальника про відсутність фактичних сімейних відносин надається в разі відсутності штампа про реєстрацію шлюбу в паспорті Позичальника. У разі існування фактичних сімейних відносин, Позичальник надає в банк нотаріально посвідчену згоду (встановленого Банком зразка) від дружини / чоловіка, з яким / якою Позичальник проживає у фактичних сімейних відносинах, на отримання кредиту та передачу в заставу купується авто.
 • Нотаріально завірена згода чоловіка / дружини поручителя на укладання договору купівлі або особиста присутність чоловіка / дружини поручителя під час укладання договору купівлі - надається в разі укладення договору поруки.
 • Акт вибору автомобіля, специфікація або рахунок-фактури на автомобіль.
 • Специфікація або рахунок-фактури на додаткове обладнання, яке встановлено на автомобіль (при необхідності).

Умови спеціальної кредитної програми від Глобус Банк

Ставки по кредиту


Власний внесок

Термін кредитування, процентна ставка в гривнях

До 1 року

2 роки

3 роки

4 роки

5 роки

6 роки

7 роки

10%

6,90%

10,99%

11,60%

12,70%

13,50%

14,10%

14,60%

20%

5,40%

9,90%

10,80%

11,90%

12,80%

13,50%

14,10%

30%

3,50%

8,50%

9,60%

10,90%

11,99%

12,70%

13,40%

40%

0,99%

6,69%

8,10%

9,60%

10,70%

11,60%

12,40%

50%

0,01%

4,00%

6,50%

8,50%

10,00%

10,10%

11,00%

60%

0,01%

0,01%

0,01%

4,60%

6,30%

7,70%

8,90%

Разова комісія за здійснення операції з видачі кредиту - ВІДСУТНІЙ

Умови кредитування

ФОРМА ВИДАЧІ КРЕДИТУ: перерахування коштів на поточний рахунок автосалону відповідно до договору купівлі-продажу або рахунку фактури / специфікації.

 Сума кредиту: від 10 000 до 2 000 000 гривень

 МЕТОД ПОГАШЕННЯ КРЕДИТУ ТА ВІДСОТКІВ:

 ПОГАШЕННЯ КРЕДИТУ ТА ВІДСОТКІВ: відбувається шляхом внесення готівки в касі відділень ВАТ КБ «Глобус» або шляхом перерахування коштів за реквізитами, вказаними в кредитному договорі.

 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРЕДИТУ:

ОБОВЯЗКОВЕ СТРАХУВАННЯ:  Обов'язковому страхуванню підлягають:
транспортні засоби (повне КАСКО щорічно протягом дії кредитного договору)
страхування цивільної відповідальності щорічно протягом дії кредитного договору
Страхування НС - відсутня

Страхування проводиться виключно в ПрАТ "СК" Арсенал Страхування "

Необхідні документи

1. Паспорт Позичальника (дружина / чоловік).

 2. Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера / довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

 3. Документ, що підтверджує фінансовий стан Позичальника:

 Для фізичних осіб, які отримують доходи як наймані працівники - довідка про доходи з помісячною розбивкою (бажано за останні 6 місяців). (В разі сумнівів у достовірності довідки про доходи позичальника, може знадобитися копія трудової книжки, завірена печаткою відділу кадрів підприємства) / або декларація про доходи фізичних осіб за звітний період (за наявності) / або виписка банку з рахунку про рух коштів;

 Для фізичних осіб, які отримують доходи від власного бізнесу (як підприємці), але отримують кредит як фізичні особи:

 - Свідоцтво платника єдиного податку / Виписка з реєстру платників єдиного податку (якщо підприємець є платником єдиного податку) і Довідка про обрану систему оподаткування, видана відповідним державним органом (при наявності);

 - Копія патентів, ліцензій та інші дозвільні документи на проведення певними видами діяльності (якщо діяльність підлягає ліцензуванню) (при наявності);

 - Податкова декларації підприємця за період не менше 12 місяців, що передують даті подачі документів;

 - Довідка про рух коштів по всіх банківських рахунках за останні 6 місяців (тільки якщо дані кошти / доходи від них приймаються в розрахунок фінансового стану)

 - Копії договорів, за якими передбачається отримання доходів, тобто джерела погашення кредиту (при наявності);

 - Відомість по 31-м балансовому рахунку платежу в електронному вигляді за останні 6 місяців в одній файлом по всім банкам (формат xlsx, xls) (за формою: дата, надходження / витрати, валюта, контрагент, сума, призначення) (при необхідності) ;

 4. Документи, що підтверджують інші доходи (в разі можливості) і / або наявність майна у власності (в т.ч. - спільної або часткової власності)

 5. У разі фінансової поруки за Позичальника фізичної особи - документи по п.п. 2-3 від Поручителя, і документ згідно п.п.4, якщо доходи поручителя беруть участь в розрахунку фінансового стану;

 6. Рахунок - фактура від продавця за параметрами обраного авто і його вартості і т.д .

Умови спеціальної кредитної програми від КРЕДОБАНК

Ставки по кредиту

Власний внесок

Термін кредитування, процентна ставка в гривнях

До 1 року

2 роки

3 роки

4 роки

5 роки

6 роки

7 роки

10%-19,99%

5,99%

8,99%

11,49%

11,99%*

12,99%*

13,99%*

13,99%*

20%-39,99%

3,99%

8,69%

10,59%

11,49%*

11,99%*

12,49%*

12,99%*

40%-59,99%

0,001%

5,49%

8,49%

10,49%*

10,99%*

10,99%*

11,99%*

>60%

0,001%

0,001%

3,99%

5,99%*

7,99%*

8,99%*

9,99%*

* - Ставка змінна (зміна відбувається з 37 місяці кредитування)

Разова комісія за здійснення операції з видачі кредиту - ВІДСУТНІЙ

Умови кредитування

МЕТОД ПОГАШЕННЯ КРЕДИТУ ТА ВІДСОТКІВ: щомісячно, платежі за кредитом розраховуються за ануїтетним ** методу.

 СТРАХУВАННЯ: повне КАСКО СК «Арсенал Страхування»

 * Ануїтет - щомісячні платежі здійснюються рівними частинами протягом усього терміну дії кредитного договору. Протягом перших років терміну дії кредитного договору в цих платежах переважають відсотки, і менше погашається сума кредиту. Далі, з кожним платежем частка відсотків зменшується і більше погашається сума кредиту. Перевага цієї схеми погашення полягає в тому, що протягом перших років дії кредитного договору розмір щомісячного платежу по кредиту буде менше, ніж за стандартною схемою.

Необхідні документи
паспорт громадянина України
довідка про присвоєння ідентифікаційного номера
довідка з місця роботи із зазначенням посади та отриманого доходу за останні 6 місяців
для приватних підприємців фізичних осіб замість довідки про зарплату необхідно надати:
свідоцтво про державну реєстрацію СПД ФО
свідоцтво платника податку (або патент на здійснення певного виду діяльності)
право або звіт про доходи за 2 останні квартали
оригінал рахунку-фактури на автомобіль, який купується зі специфікацією або договір купівлі-продажу автомобіля
інші документи при необхідності


 

Умови спеціальної кредитної програми від УКРГАЗБАНК

Ставки по кредиту

Власний внесок

   (% від справедливої вартості АВТО)

Термін кредитування, процентна ставка в гривнях

 

1 рік

 

2 роки 

3 роки

4 роки

5 років

6 років

7 років

10%

5,90%

8,90%

10,90%

11,50%

11,90%

12,90%

12,90%

20%

3,90%

7,90%

9,90%

10,90%

11,50%

11,90%

12,50%

30%

2,90%

6,90%

8,90%

10,50%

10,90%

10,90%

11,50%

40%

0,01%

4,90%

7,90%

8,90%

9,50%

9,90%

10,50%

50%

0,01%

0,01%

5,90%

7,50%

7,50%

7,90%

8,90%

від 60% та більше 

0,01%

0,01%

0,01%

3,50%

4,50%

5,50%

6,50%

                                                Разова комісія за здійснення операції з видачі кредиту - ВІДСУТНЯ 

Необхідні документи
Анкета-заява Позичальника / Поручителя (за наявності) для заповнення в автосалоні / установі банку
Паспорт громадянина України (в тому числі у формі ID-карта) Позичальника та Поручителя (за наявності поручителя).
Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера / реєстраційного номера облікової картки платника податків Позичальника та Поручителя (за наявності поручителя).
Свідоцтво про шлюб / розірвання шлюбу, якщо Позичальник / Заставодавець знаходився / знаходиться в шлюбі
Документ, що підтверджує фінансовий стан Позичальника та Поручителя (за наявності поручителя)
Для фізичних осіб, які отримують доходи від власного бізнесу (як підприємці), але отримують кредит як фізичні особи:
Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, індивідуальних підприємців і громадських формувань
Копія свідоцтва про державну реєстрацію та / або виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Квартальні податкові декларації підприємця за 2 останні звітні періоди (якщо підприємець звітує щоквартально) або податкова декларація за повний рік (якщо кредитна заявка подається в перший квартал року).
Податкова декларація підприємця за останній рік (якщо підприємець звітує раз на рік). 

HYUNDAI FINANCE У ПИТАННЯХ І ВІДПОВІДЯХ 

Де можна оформити кредит за програмою Hyundai Finance? 

Подати заявку на оформлення кредиту можна в офіційного  дилера Hyundai «Автопланета». 

Як можна дізнатися про прийняття рішення щодо видачі кредиту? 

Всю необхідну інформацію по кредиту Вам надасть кредитний консультант офіційного дилера Hyundai «Автопланета». 

Як відбувається погашення кредиту? 

Кредитна програма Hyundai Finance передбачає єдиний метод погашення кредиту - ануїтет. Він передбачає помісячне погашення позики рівними частинами протягом усього терміну дії кредитного договору. 

Яка процедура видачі кредиту і автомобіля? 

Після отримання гарантійного листа від банку, клієнт оплачує перший внесок в касі офіційного дилера Hyundai «Автоланета» або банку. Потім оформляється договір купівлі-продажу з автосалоном, після чого автомобіль проходить реєстрацію в МРЕВ. Офіційний дилер Hyundai «Автопланета» готує документи про покупку автомобіля в кредит, погоджує дату видачі автомобіля зі співробітником банку. Банк призначає Позичальнику час візиту до відділення для підписання всіх необхідних документів. На ім'я клієнта банк відриває рахунок, з якого кошти за автомобіль перераховуються на рахунок офіційного дилера. Видача автомобіля відбувається після того, як грошові кошти надійдуть на рахунок офіційного дилера Hyundai «Автопланета». 

Чи передбачені штрафні санкції за дострокове погашення кредиту? 

При достроковому погашенні кредиту за програмою Hyundai Finance не передбачені штрафні санкції і стягнення різного роду комісій. 

Які види страхування оформляються при підписанні кредитного договору? 

Обов'язковими видами страхування при купівлі автомобіля за програмою Hyundai Finance є ОСАГО і КАСКО. 

Що таке КАСКО? 

КАСКО - це програма, що включає в себе потенційні ризики для Вашого автомобіля і забезпечує страховий захист від них. У цю програму не входить відшкодування шкоди, заподіяної пасажирам і вантажів, що перевозяться. 

Базові ризики наступні: 

Незаконне заволодіння (викрадення)

Тотал (повне знищення транспортного засобу)

Пошкодження в результаті ДТП

Пожежа, загоряння, вибух

Стихійне лихо

Протиправні дії третіх осіб 

Що таке ОСАГО?  

Цей вид страхування є обов'язковим згідно Закону України «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів». Страхова компанія відшкодовує збитки третім особам (потерпілим) в разі, якщо було завдано збитків їхньому життю та здоров'ю або майну в результаті ДТП, яке сталося з вини власника поліса ОСАЦВ.